Par vienu tūrisma objektu Pāvilostā vairāk, par to arī saņēmām sakoptākās sētas apbalvojumu no Pāvilostas novada domes. PALDIES! Tāpat arī mūsu viesnīca saņēma apbalvojumu par jauno āra terasi un atpūtas stūrīti. Tiekās jau nākamvasar!

IMG_0503